انگشتر شاپ ضمن احترام به حریم خصوصی مشتریان عزیز ومحترم اعلام می کند

که برای خرید وثبت سفارش وپشتیبانی های بعد از خرید اطلاعات

خرید مشتری را به جهت ارسال سفارش

( آدرس کامل پستی ومشخصات شخص دریافت کننده محصول)

در بخش اطلاعات به منظور پشتیبانی های بعد ازخرید مشتری

وهمچنین خرید آسان در سفارش های بعدی نزد خود نگه می دارد.

همچنین انگشترشاپ ممکن است برای اطلاع رسانی از

تخفیفات و جشنواره های مختلف فروش از طریق ایمیل وشماره

های ثبت شده توسط مشتریان برای ارسال کد تخفیف ویا اعلام تخفیفات ویژه استفاده نماید.

تمامی اطلاعات خربد ثبت شده توسط مشتریان نزد انگشترشاپ محفوظ می باشد و اطلاعات

درخواستی انگشتر شاپ از مشتری صرفا برای تکیل مراحل خرید و ارسال وتحویل کالا به

مشتری می باشد و هیچگونه کاربد و استفاده دیگری نزد انگشترشاپ ندارد .