انگشترشاپ

راهنمای تعیین ساز انگشتر

برای آموزش تعیین سایز انگشتر به کلیپ زیر توجه کنید:

اگر به هر دلیلی نتوانستید از این کلیپ استفاده کنید از طریق تصویر زیر میتوانید سایز انگشتر خود را تعیین کنید :

آموزش تعیین ساز انگشتر

زمانی که اندازه دور انگشت دست خود را ( به میلیمتر ) محاسبه کردید، از طریق جدول

زیر سایز انگشترتان را پیدا کنید :

جدول تعیین سایز انگشتر - انگشترشاپ
جدول تعیین سایز انگشتر