انگشترشاپ

ضمانت محصولات و رویه مرجوعی کالا

ضمانت آثار هنری فقط تا زمان تحویل آثار به مشتری می باشد. چنانچه محصول به دست شما برسد و هرگونه مغایرت با توضیحات ارائه شده محصول وجود داشته باشد، همچنین مشکلاتی اعم ازشکستگی سنگ، نقص حکاکی و یا شکستگی رکاب مشاهده شود، مشتری باید همان لحظه دریافت محصول، با ارسال عکس و عنوان مشکل بهمراه مشخصات خود ازطریق وبسایت و یا تماس تلفنی به ما اطلاع دهد تا اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام شود.
‌چنانچه محصول تحویلی طبق شرایط فوق و در زمان تحویل دارای نقص و ایراد باشد و برای مجموعه انگشترشاپ تایید شود انگشترشاپ موظف است که محصول را مرجوع و برای رفع نقص و جبران خسارت اقدام کند.
‌چنانچه محصول بدست مشتری برسد و ایشان مراتب را برای آگاهی از نقص محصول در زمان تعیین شده مطلع نکند انگشترشاپ هیچگونه مسئولیتی درقبال جبران خسارت مرجوعی کالا و رفع نقص نخواهد داشت.
‌ انگشترشاپ ازمحصولات خود به اندازه کافی عکس واضح وکاملا طبیعی قرار می‌دهد همچنین توضیحات و مشخصات محصولات کامل می باشد و از آنجاییکه انگشترشاپ هیچ گونه دخالتی درانتخاب ندارد لزا هرگونه مرجوعی به دلایل دور از عرف و قوانین انگشترشاپ برای ما قابل قبول نمی باشد.