بعد از ثبت سفارش وخرید از فروشگاه بعد از بررسی سفارش شما

و تایید نهایی وارسال محصول کد رهگیری برای شما ارسال می شود

و شما با استفاده از این کد پیگیری در سایت پست به آدرس زیر

نسبت به رهگیری مرسوله خود قدام نمایید طبیعی است که بعد

از تحویل محصول به پست وارسال مرسوله مسیولیت تاخیر

در تحویل وهرگونه اتفاق با شرکت حمل ونقل پست می باشد

وچانچه بعد از چند روز مرسوله را مشتری تحویل نگیرد بطور

خودکار بعد از چندروز به آدرس مبدا مجدد مرجوع می شود

طبیعی است که برای ارسال مجدد محصول کلیه هزینه ها به عهده خریدار می باشد.

برای رهگیری محصول خود روی آدرس کلیک کنید: newtracking.post.ir