سنگ ماه تولد فروردین

مهم ترین سنگ ماه تولد دی لعل یا گارنت می باشد. همچنین بعضی از نگین ها همانند اونیکس، یاقوت سرخ، عقیق و لاجورد نیز به عنوان سنگ های جانبی یا فرعی متعلق به ماه دی هستند. نماد حیوان این ماه بز می باشد که متولدین دی با استفاده از گوهرهای نام برده شده قادر هستند بیشترین تطابق و هماهنگی را جهت جذب قدرت ماورائی کائنات و سیاره مخصوص به خود (سیاره زحل) داشته باشند. شرف آنلاین در این مقاله به بررسی خواص و ویژگی انواع سنگ ماه دی می پردازد.

ادامه مطلب