نمایش 1–12 از 301 نتیجه

انگشتر توپاز صورتی

1,950,000 تومان
انگشتر توپاز صورتی انگشتر فاخر جواهری توپاز صورتی،گوهر سنگ توپاز صورتی خوشرنگ و زیبا با رکاب اسپرت فیلی مدل حصیری دور گوارسه

انگشتر فاخر توپاز آبی

1,950,000 تومان
انگشتر توپاز آبی انگشتر فاخر جواهری توپاز آبی گوهر سنگ توپاز آبیاست.خوشرنگ و زیبا و رکاب اسپرت فیلی با مدل حصیری دور گوارسه

انگشتر لاجورد افغان

655,000 تومان
انگشتر لاجورد افغان انگشتر لاجورد افغان ،گوهر سنگ لاجورد افغان  با رکاب اسپرت قلم زنی.حدیث شریف :علی مع الحق و الحق

انگشتر زبرجد سنتاتیک

585,000 تومان
انگشتر زبرجد سنتاتیک انگشتر زبرجد سنتاتیک،گوهر سنگ زبرجد سنتاتیک،خوشرنگ جواهر تراش با رکاب اسپرت قلم زنی اروپایی،نقره عیار استاندارد است.

انگشتر عقیق آبی یا حسین

698,000 تومان
انگشتر عقیق آبی یا حسین انگشتر عقیق آبی ،گوهر سنگ عقیق آبی خوشرنگ  با رکاب طرح قلم زنی یاحسین است. نقره

انگشتر پنج جواهر

990,000 تومان
انگشتر پنج جواهر انگشتر پنج جواهر،عقیق یمنی فیروزه نیشابور و درنجف و یاقوت کبودو زمرد زامبیا تماما دست سازاست.

انگشتر اسپرت عقیق مشکی

576,000 تومان
انگشتر اسپرت عقیق انگشتر اسپرت عقیق مشکی،گوهر سنگ عقیق مشکی با رکاب اسپرت طرح مارکازیت است. طرح قلم زنی اروپایی،نقره

انگشتر اسپرت عقیق سبز

578,000 تومان
انگشتر اسپرت عقیق سبز   انگشتر اسپرت عقیق سبزگوهر سنگ عقیق سبزاست.رکاب اسپرت طرح مارکازیت طرح قلم زنی اروپایی،نقره عیار استاندارد

انگشتر اسپرت عقیق سرخ

578,000 تومان
  انگشتر اسپرت عقیق سرخ انگشتر اسپرت عقیق سرخ،گوهر سنگ عقیق سرخ است.رکاب اسپرت طرح مارکازیت طرح قلم زنی اروپایی

انگشتر عقیق سبز

690,000 تومان
  انگشتر عقیق سبز مردانه انگشتر عقیق سبز،عقیق طبیعی آبدار رکاب صفوی بغل گلدار طرح قلم زنی یاحسین ابن علی است.

انگشتر توپاز آبی

850,000 تومان
انگشتر توپاز آبی انگشتر توپاز آبی،گوهر سنگ توپاز سنتتیک جواهر تراش و خوشرنگ رکاب صفوی است. طرح قلم زنی اروپایی،نقره عیار

انگشتر عقیق یمنی

1,150,000 تومان
انگشتر عقیق یمنی نباتی انگشتر عقیق یمنی نباتی،گوهر سنگ یمنی نباتی رنگ پاک و خوشرنگ و زلال است. رکاب صفوی مدل