نمایش 1–12 از 652 نتیجه

انگشتر فاخر عقیق سرخ

2,300,000 تومان
انگشتری فاخر و ارزشمند گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی منقوش به ذکر یا حسین طرح گنبد شاهکار خطی استاد جواد

انگشتر فاخر حسبی الله

1,790,000 تومان
انگشتری فاخر و ارزشمند گوهر سنگ عقیق آبی  معدنی منقوش به ذکر حسبی الله شاهکار خطی استاد جواد رکاب صفوی

انگشتر فاخر عقیق سرخ

2,300,000 تومان
انگشتری فاخر و ارزشمند گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی منقوش به ذکر یا حسین طرح گنبد شاهکار خطی استاد جواد

انگشتری فاخر عقیق جزع

1,980,000 تومان
انگشتری فاخر و ارزشمند گوهر سنگ عقیق مشکی معدنی منقوش به ذکر یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا شاهکار

انگشتر عقیق سرخ

1,180,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ گوهر سنگ عقیق سرخ طبیعی خوشرنگ و زیبا حکاکی و تذهیب یاعلی طراحی قرینه نویسی خط و

انگشتر عقیق سرخ یاعلی

1,290,000 تومان
انگشتری زیبا و ارزشمند گوهر سنگ عقیق سرخ ذکر نام مبارک یاعلی رکاب صفوی دست ساز نقره ترک عیار بالا

انگشتر عقیق خطی

1,890,000 تومان
انگشتری زیبا و ارزشمند گوهر سنگ عقیق  خوشرنگ ذکر نام یامهدی شاهکار خطی استاد جواد رکاب صفوی دست ساز نقره

انگشتر عقیق یمنی

1,790,000 تومان
انگشتری زیبا و ارزشمند گوهر سنگ عقیق یمنی ذکر شریف هو الرزاق شاهکار خطی استاد جواد رکاب صفوی دست ساز

انگشتر عقیق یاعلی

1,390,000 تومان
انگشتری زیبا و ارزشمند گوهر سنگ عقیق  خوشرنگ ذکر نام یاعلی شاهکار خطی استاد جواد رکاب صفوی دست ساز نقره

انگشتر عقیق سرخ فاخر

1,750,000 تومان
انگشتری زیبا و ارزشمند گوهر سنگ عقیق سرخ ذکر نام یاحسین غریب مادر شاهکار خطی استاد جواد رکاب صفوی دست

انگشتر فاخر درنجف اشرف

2,200,000 تومان
انگشتری زیبا و ارزشمند گوهر سنگ درنجف ذکر شریف یاحیدر و غبار نویسی حدیث ولایت شاهکار خطی استاد جواد رکاب

انگشتر اسپرت حسبی الله

3,200,000 تومان
انگشتر اسپرت حسبی الله انگشتر اسپرت حسبی الله تمام دستساز است. نقره ترک عیار بالا با بهترین کیفیت ساخت و