نمایش 1–12 از 442 نتیجه

انگشتر فاخر درنجف

2,450,000 تومان
انگشتر فاخر درنجف انگشتر فاخر درنجف اشرف  با حکاکی ذکر: منم غلام علی و رسم الخط نستعلیق ،خط و تذهیب استاد

انگشتر عقیق سبز

595,000 تومان
انگشتر عقیق سبز انگشتر عقیق سبز خطی،گوهر سنگ عقیق سبز معدنی با حکاکی العزه لله،دور نویسی چهارده معصوم و رکاب صفوی پا

انگشتر حدید آیه رزق و روزی

690,000 تومان
انگشتر حدید آیه رزق و روزی انگشتر حدید آیه رزق و روزی حدید صینی،حکاکی آیه ۲ و ۳ سوره مبارکه

انگشتر خطی یمنی

1,280,000 تومان
انگشتر خطی یمنی انگشتر خطی یمنی،گوهر سنگ عقیق جزع یمنی باطراحی و حکاکی کاملا هنر دست و ذکر امیری حسین و نعم

انگشتر فاخر عقیق یمنی

1,650,000 تومان
انگشتر فاخر عقیق یمنی   انگشتر فاخر خطی،گوهر سنگ عقیق سرخ معدنیبا طراحی و حکاکی کاملا هنر دست و ذکر امیری

انگشتر حدید هفت جلاله

598,000 تومان
انگشتر حدید هفت جلاله انگشتر حدید هفت جلاله ،حدید صینی طبق آداب حکاکی کامل پشت و رو است. و آیت

انگشتر خطی فاخر

1,150,000 تومان
انگشترخطی فاخر انگشتر خطی فاخر،گوهر سنگ عقیق سرخ با طراحی و ذکر یاقتیل العبرات،خط و تذهیب استاد جواد و رکاب صفوی.نقره ترک

انگشتر عقیق آبی خطی

495,000 تومان
انگشتر عقیق آبی خطی   انگشتر عقیق آبی خطی گوهر سنگ عقیق آبی خوشرنگ حکاکی نام شریف علی است. رکاب صفوی

انگشتر خطی یمنی

1,150,000 تومان
انگشتر خطی یمنی انگشتر خطی یمنی،گوهر سنگ عقیق یمن پرتقالی با طراحی و حکاکی کاملا هنر دست و ذکر امیری حسین و

انگشتر ۱۸ سوره قرآنی

790,000 تومان
انگشتر ۱۸ سوره قرآنی   انگشتر ۱۸ سوره قرآنی گوهر سنگ عقیق سرخ طبیعی منقوش به اذکار شریف: نام جلاله

انگشتر فاخر حسبی الله

1,650,000 تومان
انگشتر فاخر حسبی الله انگشتر فاخر حسبی الله،گوهر سنگ عقیق یمنی نباتی طراحی و حکاکی کاملا هنر دست است. خط و

انگشتر خطی عقیق

1,150,000 تومان
انگشتر عقیق خطی   انگشتر خطی عقیق با گوهر سنگ عقیق سرخ،طراحی و حکاکی کاملا هنر دست است. ذکر یاقتیل العبرات