نمایش 1–12 از 465 نتیجه

انگشتر عقیق سرخ طبیعی

790,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ خطی گوهر سنگ سرخ طبیعی بسیار خوشرنگ و زیبا با ذکر شریف یاعلی رکاب صفوی تاج طلایی،بسیار فاخر و

انگشتر در نجف اشرف

795,000 تومان
انگشتر درنجف انگشتر نقره گوهر سنگ درنجف اشرف منقوش به ذکر یافاطمه با رکاب طرح قلم زنی یاعلی ، نقره عیار استاندارد

انگشتر عقیق سبز فاخر

890,000 تومان
انگشتر عقیق سبز فاخر انگشتر گوهر سنگ عقیق سبز معدنی،بسیار خوشرنگ و زیبا رکاب صفوی تاج طلایی بسیار فاخر و ارزشمند

انگشتر عقیق سبز یا زهرا

798,000 تومان
انگشتر عقیق سبز یازهرا گوهر سنگ عقیق سبز معدنی بسیار خوشرنگ و زیبا با رکاب صفوی تاج طلایی،بسیار فاخر و ارزشمند قلم زنی

انگشتر حدید آیت الکرسی

690,000 تومان
انگشتر حدید آیت الکرسی گوهر سنگ حدید صینی منقوش به آیت الکرسی شریف،جهت دفع بلا و محافظت با رکاب صفوی تاج طلایی

انگشتر عقیق مشکی فاخر

1,200,000 تومان
انگشتر عقیق مشکی فاخر گوهر سنگ عقیق مشکی معدنی با رکاب صفوی تاج طلایی بسیار فاخر و ارزشمند،قلم زنی دور رکاب

انگشتر عقیق سرخ یا حیدر

850,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ یاحیدر گوهر سنگ عقیق سرخ طبیعی بسیار خوشرنگ و زیبا با حکاکی ذکر یا زهرا،رکاب صفوی تاج طلایی بسیار فاخر

انگشتر حدید هفت جلاله

1,190,000 تومان
انگشتر حدید هفت جلاله گوهر سنگ حدید صینی,ذکر هفت جلاله جهت دفع بلا با محافظت دفع ترس دفع شیاطین و …رکاب

انگشتر عقیق جزع

890,000 تومان
انگشتر عقیق جزع فاخر گوهر سنگ عقیق جزع معدنی،بسیار خوشرنگ و زیبا با رکاب صفوی تاج طلایی بسیار فاخر و ارزشمند است.قلم

انگشتر عقیق سرخ فاخر

890,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ فاخر گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی ،بسیار خوشرنگ و زیبا  با رکاب صفوی تاج طلایی،بسیار فاخر و ارزشمند

انگشتر درنجف یاعلی

980,000 تومان
انگشتر عقیق درنجف انگشتر عقیق درنجف اشرف گوهر سنگ درنجفی یخی ،بسیار بافضیلت‌ با ذکر یاعلی و رکاب طرح قلم زنی است.ذکر قلم

انگشتر عقیق سبز

1,190,000 تومان
انگشتر عقیق سبز فاخر گوهر سنگ عقیق سبز معدنی رکاب صفوی تاج طلایی بسیار فاخر و ارزشمند قلم زنی دور