نمایش 1–12 از 379 نتیجه

انگشتر اسپرت عقیق مشکی

576,000 تومان
انگشتر اسپرت عقیق انگشتر اسپرت عقیق مشکی،گوهر سنگ عقیق مشکی با رکاب اسپرت طرح مارکازیت است. طرح قلم زنی اروپایی،نقره

انگشتر اسپرت عقیق سبز

578,000 تومان
انگشتر اسپرت عقیق سبز   انگشتر اسپرت عقیق سبزگوهر سنگ عقیق سبزاست.رکاب اسپرت طرح مارکازیت طرح قلم زنی اروپایی،نقره عیار استاندارد

انگشتر اسپرت عقیق سرخ

578,000 تومان
  انگشتر اسپرت عقیق سرخ انگشتر اسپرت عقیق سرخ،گوهر سنگ عقیق سرخ است.رکاب اسپرت طرح مارکازیت طرح قلم زنی اروپایی

انگشتر فاخر حسبی الله

1,650,000 تومان
انگشتر فاخر حسبی الله انگشتر فاخر حسبی الله،گوهر سنگ عقیق یمنی طراحی و حکاکی کاملا هنر دست خط و تذهیب استاد

انگشتر فاخر خطی

1,650,000 تومان
انگشتر فاخر خطی انگشتر گوهر سنگ عقیق سبز معدنی ،منقوش به ذکر یااباالفضل العباس طراحی و حکاکی کاملا هنر دست است.

آویز عقیق سبز حرز امام جواد

1,150,000 تومان
آویز عقیق سبز حرز دار   آویز گردنی با حرز امام جواد،گوهر عقیق سبز معدنی منقوش یاجواد الائمه ادرکنی است. تراش

آویز گردنی طرح حرم

1,850,000 تومان
آویز گردنی طرح حرم طراحی ورودی حرم سیدالشهداء علیه السلام گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی تراش و حکاکی کاملا هنر

انگشتر عقیق سبز

690,000 تومان
  انگشتر عقیق سبز مردانه انگشتر عقیق سبز،عقیق طبیعی آبدار رکاب صفوی بغل گلدار طرح قلم زنی یاحسین ابن علی است.

انگشتر عقیق شجر یا امام رضا

695,000 تومان
انگشتر عقیق شجر یا امام رضا انگشتر عقیق شجر با ذکر یا امام رضا،رکاب طرح قلم زنی یااباالفضل،نقره عیار استاندارد است.

انگشتر عقیق کبدی

1,690,000 تومان
انگشتر عقیق کبدی انگشتر عقیق کبدی یاابالفضل العباس،حکاکی ذکر: یاابالفضل العباس است.رسم الخط ثلث خط و تذهیب استاد جواد است.رکاب شیرازی

انگشتر عقیق سرخ حسبی الله

880,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ انگشتر عقیق سرخ حسبی الله،عقیق سرخ دامله تراش آب دار و چشم نواز است. ذکر حسبی الله،حکاکی

انگشتر عقیق وان یکاد

698,000 تومان
انگشتر عقیق وان یکاد   انگشتر عقیق وان یکاد،جهت دفع بلا و محافظت عقیق سبز معدنی حکاکی استاد شیخ عباس است.