نمایش 1–12 از 420 نتیجه

انگشتر عقیق سرخ

1,180,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ،گوهر سنگ عقیق سرخ طبیعی خوشرنگ و زیبا و حکاکی و تذهیب یاعلی، با طراحی قرینه نویسیاست.خط و تذهیب استاد

انگشتر فاخر اسپرت عقیق

1,450,000 تومان
انگشتر فاخر اسپرت عقیق انگشتر فاخر گوهر سنگ عقیق کبود یمن اعلا،خوشرنگ و زیبا با تراش دو لبه اسپرت و رکاب

انگشتر عقیق زرد

1,100,000 تومان
انگشتر عقیق زرد انگشتر گوهر سنگ عقیق زرد معدنی خوشرنگ و زیبا با حکاکی و تذهیب یامهدی است.خط و تذهیب استاد

انگشتر فاخر عقیق

1,690,000 تومان
انگشتر فاخر خطی عقیق انگشتر فاخر خطی  با گوهر سنگ عقیق سرخ  و خوشرنگ و زیبا حکاکی یاحیدر ،با غبار نویسی حدیث

انگشتر فاخر اسپرت یشم

1,390,000 تومان
انگشتر فاخر و اسپرت انگشتر گوهر سنگ یشم یمنی اعلا خوشرنگ و زیبابا تراش دو لبه اسپرت و رکاب شیرازی دوقاب سفارشی ساز

انگشتر فاخر عقیق

1,350,000 تومان
انگشتر فاخر عقیق یمنی گوهر سنگ عقیق کبود یمن ،خوشرنگ و زیبا با حکاکی یافاطمه الزهرا خط و تذهیب استاد جواد

انگشتر فاخر اسپرت عقیق سرخ

1,280,000 تومان
انگشتر فاخر اسپرت سنگ عقیق انگشتر فاخر و اسپرت ،گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی که خوشرنگ و زیبا،با رکاب شیرازی دوقاب

انگشتر فاخر کوارتز خطی

1,650,000 تومان
انگشتر فاخر کوارتز خطی انگشتر فاخر کوارتز خطی با گوهر سنگ کوارتز سنتتیک،خوشرنگ و زیبا است. حکاکی یافاطمه الزهرا با خط و تذهیب

انگشتر فاخر کوارتز خطی

1,750,000 تومان
انگشتر فاخر کوارتز انگشتر فاخر کوارتز خطی با گوهر سنگ کوارتز سنتتیک ،خوشرنگ و زیبا باحکاکی الهی و ربی من لی

انگشتر فاخر کوارتز خطی

1,750,000 تومان
انگشتر فاخر کوارتز خطی انگشتر فاخر کوارتز خطی با گوهر سنگ کوارتز سنتتیک خوشرنگ و زیبا و حکاکی الله و پنج تن،خط و

انگشتر عقیق سبز

1,150,000 تومان
انگشتر عقیق سبز علی انگشتر عقیق سبز خطی،گوهر سنگ عقیق سبز با خوشرنگ و زیبا حکاکی علی علیه السلام است، با طرح

انگشتر فاخر کوارتز خطی

1,590,000 تومان
انگشتر کوارتز خطی انگشتر فاخر کوارتز خطی،گوهر سنگ کوارتز سنتتیک خوشرنگ و زیبا است. حکاکی طرح شمسه یاقمر بنی هاشم