نمایش 1–12 از 22 نتیجه

انگشتر فیروزه نیشابوری

990,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری انگشتر فیروزه نیشابوری طبع آبی رگه دار با رکاب صفوی تمام دستسازاست.نقره ترک عیار بالا ساخت برند انگشترشاپ است.

انگشتر فیروزه نیشابوری

1,180,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری انگشتر فیروزه نیشابوری است. رکاب شیرازی دوقاب سفارشی ساز است. ساخت برند انگشترشاپ است. فیروزه نیشابوری فیروزه

انگشتر فیروزه نیشابوری

1,250,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری انگشتر فیروزه نیشابوری رگه شجر طلایی نابر است. رکاب شیرازی دوقاب سفارشی ساز است. ساخت برند انگشترشاپ

انگشتر فیروزه نیشابوری

850,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری طبع آبی انگشتر فیروزه نیشابوری با رکاب مدل صفوی برند انگشتر شاپ است. رکاب تمام دستساز است.

انگشتر فیروزه نیشابوری

1,180,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری انگشتر فیروزه نیشابوری رگه شجر طلایی ناب است. رکاب شیرازی دوقاب سفارشی ساز ساخت برند انگشترشاپ است.

انگشتر فیروزه رگه طلایی

1,050,000 تومان
انگشتر فیروزه رگه طلایی انگشتر فیروزه شجری رگه دار طلایی زنده خوش طبع با رکاب فیلی دستساز مدل هشت ترک

انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ

795,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ انگشتر نقره فیروزه نیشابوری طبع آبی سبز زنده رگه طلایی ریز نقش با رکاب بسیار زیبا 

انگشتر فیروزه نیشابور

940,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابور انگشتر نقره فاخر زیبا فیروزه نیشابور طبع آبی مغز رنگ دار زنده با رکاب فیلی اشکی ،با

انگشتر فیروزه نیشابور رگه طلایی

835,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابور رگه طلایی انگشتر فیروزه نیشابوری شجری رگه دار زنده خوش رنگ تخت تراش با رکاب فیلی دستساز

انگشتر فیروزه نیشابور

850,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری انگشتر فاخر فیروزه نیشابور شجری رگه دار زنده خوش طبع با رکاب فیلی دستساز مدل هشت ترک،با

انگشتر فیروزه نیشابور

925,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابور این انگشتر  زیبا فیروزه نیشابوری شجری رگه دار طبع آبی تخت تراس با رکاب فیلی دستساز مدل

انگشتر فیروزه نیشابوری فاخر

2,465,000 تومان
این محصول یک انگشتر انگشتر فیروزه نیشابوری فاخر است. انگشتری با فیروزه شجری درشت به رنگ طبع آبی زنده. مدل