نمایش 1–12 از 263 نتیجه

انگشتر آمیتیس

1,750,000 تومان
انگشتر آمیتیس انگشتر آمیتیس گوهر ارزشمند آماتیست آفریقا تراش فولکات رکاب صفوی تمام دستساز است. ساخت برند انگشترشاپ نقره ترک عیار بالا است.

انگشتر اسپرت ملک الله

1,350,000 تومان
  انگشتر اسپرت ملک الله   انگشتر اسپرت خطی عقیق سرخ درجه یک منقوش به ذکر الملک لله است.خط و تذهیب استاد

انگشتر عقیق یمنی خطی

1,180,000 تومان
انگشتر عقیق یمنی خطی انگشتر عقیق یمنی پرتقالی منقوش به ذکر یازهرا طرح محراب خط و تذهیب استاد جواداست. رکاب صفوی تمام

انگشتر عقیق یمنی

1,250,000 تومان
  انگشتر عقیق یمنی انگشتر عقیق یمنی پرتقالی منقوش به ذکر است.یارقیه بنت الحسین خط و تذهیب استاد جواد است. رکاب

انگشتر عقیق یمنی

1,180,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ انگشتر عقیق سرخ یمن عقیق یمنی خوشرنگ منقوش به ذکر الیس الله بکاف عبده آیا خدا برای

انگشتر عقیق کبدی

950,000 تومان
  انگشتر عقیق کبدی   انگشتر عقیق کبدی یازینب کبری س با خط استاد جواد است، رکاب صفوی تمام دستساز است. ساخت

انگشتر عقیق سرخ

980,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ   انگشتر عقیق سرخ خطی منقوش به ذکرالهی به رقیه است. خط و تذهیب استاد جواد رکاب

انگشتر عقیق کبدی خطی

980,000 تومان
  انگشتر عقیق کبدی خطی   انگشتر عقیق کبدی خطی یااسد الله الغالب است، با خط استاد جواد رکاب صفوی تمام

انگشتر عقیق خطی

1,250,000 تومان
انگشتر عقیق خطی انگشتر عقیق یمنی خطی یمنی پرتقالی منقوش به ذکر یافاطمه الزهرا است. با خط و تذهیب استاد

انگشتر فیروزه نیشابوری

1,250,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری انگشتر فیروزه نیشابوری رگه شجر طلایی نابر است. رکاب شیرازی دوقاب سفارشی ساز است. ساخت برند انگشترشاپ

انگشتر اسپرت حسبی الله

1,750,000 تومان
انگشتر اسپرت حسبی الله انگشتر اسپرت حسبی الله تمام دستساز است. نقره ترک عیار بالا با بهترین کیفیت ساخت و

انگشتر عقیق آبی حسبی الله

890,000 تومان
انگشتر عقیق آبی حسبی الله انگشتر عقیق آبی حسبی الله است. خط استاد جواد است. رکاب صفوی تمام دستساز، مدل