نمایش 1–12 از 626 نتیجه

انگشتر اسپرت عقیق مشکی

576,000 تومان
انگشتر اسپرت عقیق انگشتر اسپرت عقیق مشکی،گوهر سنگ عقیق مشکی با رکاب اسپرت طرح مارکازیت است. طرح قلم زنی اروپایی،نقره

انگشتر اسپرت عقیق سبز

578,000 تومان
انگشتر اسپرت عقیق سبز   انگشتر اسپرت عقیق سبزگوهر سنگ عقیق سبزاست.رکاب اسپرت طرح مارکازیت طرح قلم زنی اروپایی،نقره عیار استاندارد

انگشتر فاخر حسبی الله

1,650,000 تومان
انگشتر فاخر حسبی الله انگشتر فاخر حسبی الله،گوهر سنگ عقیق یمنی طراحی و حکاکی کاملا هنر دست خط و تذهیب استاد

انگشتر فاخر خطی

1,650,000 تومان
انگشتر فاخر خطی انگشتر گوهر سنگ عقیق سبز معدنی ،منقوش به ذکر یااباالفضل العباس طراحی و حکاکی کاملا هنر دست است.

انگشتر حدید هفت جلاله

550,000 تومان
انگشتر حدید هفت جلاله   انگشتر حدید هفت جلاله،حدید صینی طبق آداب است.حکاکی کامل پشت و رو و آیت الکرسی پشت

انگشتر حدید حسبی الله

575,000 تومان
انگشتر حدید حسبی الله انگشتر حدید حسبی الله،حدید صینی با ذکر حسبی الله رکاب اسپرت است. نقره عیار استاندارد است.

انگشتر عقیق سبز

690,000 تومان
  انگشتر عقیق سبز مردانه انگشتر عقیق سبز،عقیق طبیعی آبدار رکاب صفوی بغل گلدار طرح قلم زنی یاحسین ابن علی است.

انگشتر عقیق شجر یا امام رضا

695,000 تومان
انگشتر عقیق شجر یا امام رضا انگشتر عقیق شجر با ذکر یا امام رضا،رکاب طرح قلم زنی یااباالفضل،نقره عیار استاندارد است.

انگشتر اسپرت حدیث ولایت

980,000 تومان
انگشتر اسپرت حدیث ولایت انگشتر اسپرت حدیث ولایت با حکاکی حدیث ولایت،رکاب کاملا دست ساز است. اسپرت با قلم زنی،نقره عیار

انگشتر عقیق سرخ حسبی الله

880,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ انگشتر عقیق سرخ حسبی الله،عقیق سرخ دامله تراش آب دار و چشم نواز است. ذکر حسبی الله،حکاکی

انگشتر عقیق وان یکاد

698,000 تومان
انگشتر عقیق وان یکاد   انگشتر عقیق وان یکاد،جهت دفع بلا و محافظت عقیق سبز معدنی حکاکی استاد شیخ عباس است.

انگشتر عقیق شجری

695,000 تومان
انگشتر عقیق شجر انگشتر عقیق شجر،حکاکی یازهرا رکاب صفوی است.طرح زنجانی نقره عیار استاندارد است.