نمایش 1–12 از 672 نتیجه

انگشتر عقیق سرخ

1,180,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ،گوهر سنگ عقیق سرخ طبیعی خوشرنگ و زیبا و حکاکی و تذهیب یاعلی، با طراحی قرینه نویسیاست.خط و تذهیب استاد

انگشتر فاخر اسپرت یشم

1,390,000 تومان
انگشتر فاخر و اسپرت انگشتر گوهر سنگ یشم یمنی اعلا خوشرنگ و زیبابا تراش دو لبه اسپرت و رکاب شیرازی دوقاب سفارشی ساز

انگشتر فاخر اسپرت عقیق سرخ

1,280,000 تومان
انگشتر فاخر اسپرت سنگ عقیق انگشتر فاخر و اسپرت ،گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی که خوشرنگ و زیبا،با رکاب شیرازی دوقاب

انگشتر توپاز صورتی

1,950,000 تومان
انگشتر توپاز صورتی انگشتر فاخر جواهری توپاز صورتی،گوهر سنگ توپاز صورتی خوشرنگ و زیبا با رکاب اسپرت فیلی مدل حصیری دور گوارسه

انگشتر فاخر کوارتز خطی

1,750,000 تومان
انگشتر فاخر کوارتز انگشتر فاخر کوارتز خطی با گوهر سنگ کوارتز سنتتیک ،خوشرنگ و زیبا باحکاکی الهی و ربی من لی

انگشتر فاخر کوارتز خطی

1,750,000 تومان
انگشتر فاخر کوارتز خطی انگشتر فاخر کوارتز خطی با گوهر سنگ کوارتز سنتتیک خوشرنگ و زیبا و حکاکی الله و پنج تن،خط و

انگشتر عقیق سرخ

1,450,000 تومان
انگشتر عقیق خطی انگشتر فاخر عقیق خطی با گوهر سنگ عقیق سرخ،خوشرنگ و زیبا حکاکی مظلوم حسین با خط و تذهیب استاد

انگشتر فاخر توپاز آبی

1,950,000 تومان
انگشتر توپاز آبی انگشتر فاخر جواهری توپاز آبی گوهر سنگ توپاز آبیاست.خوشرنگ و زیبا و رکاب اسپرت فیلی با مدل حصیری دور گوارسه

انگشتر فاخر عقیق خطی

1,680,000 تومان
انگشتر عقیق خطی انگشتر فاخر عقیق خطی،گوهر سنگ عقیق سرخخوشرنگ و زیبا حکاکی یارقیه بنت الحسین با خط و تذهیب استاد

انگشتر فاخر درنجف

2,450,000 تومان
انگشتر فاخر درنجف انگشتر فاخر درنجف اشرف  با حکاکی ذکر: منم غلام علی و رسم الخط نستعلیق ،خط و تذهیب استاد

انگشتر عقیق الماس تراش

1,550,000 تومان
انگشتر عقیق الماس تراش انگشتر عقیق الماس تراش ،گوهر سنگ عقیق قرمز خوشرنگ با قواره درشت پاک و آبدار و رکاب

انگشتر عقیق سبز

595,000 تومان
انگشتر عقیق سبز انگشتر عقیق سبز خطی،گوهر سنگ عقیق سبز معدنی با حکاکی العزه لله،دور نویسی چهارده معصوم و رکاب صفوی پا