نمایش 1–12 از 233 نتیجه

انگشتر عقیق سبز

1,390,000 تومان
انگشتر نفیس عقیق گوهر سنگ عقیق طبیعی سبز ذکر یامهدی خط هنر دست رکاب صفوی طرح قلم زنی نقره عیار

انگشتر عقیق فاخر

1,590,000 تومان
انگشتر نفیس عقیق گوهر سنگ عقیق طبیعی ذکر یاحسین غریب مادر خط هنر دست استاد جواد رکاب صفوی دست ساز

انگشتر عقیق یمنی

1,570,000 تومان
انگشتر نفیس عقیق گوهر سنگ عقیق طبیعی یمنی رکاب صفوی دست ساز نقره عیار استاندارد ساخت برند انگشترشاپ

انگشتر عقیق کبود فاخر

1,290,000 تومان
انگشتر نفیس عقیق گوهر سنگ عقیق طبیعی کبود ذکر یازهرا خط هنر دست رکاب صفوی طرح قلم زنی نقره عیار

انگشتر عقیق جزع یمنی

1,450,000 تومان
انگشتر نفیس عقیق گوهر سنگ عقیق مشکی یمنی رکاب طرح قلم زنی نقره عیار استاندارد ساخت برند انگشترشاپ

انگشتر عقیق حسبی الله

895,000 تومان
انگشتر نفیس عقیق گوهر سنگ عقیق طبیعی سرخ کبدی ذکر حسبی الله خط هنر دست رکاب صفوی نقره عیار استاندارد

انگشتر فاخر عقیق

1,380,000 تومان
انگشتر نفیس عقیق گوهر سنگ عقیق سرخ طبیعی ذکر یاعلی خط هنر دست رکاب صفوی طرح قلم زنی نقره عیار

انگشتر فاخر یشم یمنی

1,590,000 تومان
انگشتر نفیس یشم یمنی گوهر سنگ یشم سبز ذکر یازهرا خط هنر دست رکاب صفوی نقره عیار استاندارد ساخت برند

انگشتر عقیق آبی فاخر

1,380,000 تومان
انگشتر نفیس عقیق گوهر سنگ عقیق آبی ذکر یااباالفضل العباس خط هنر دست رکاب صفوی  طرح قلم زنی نقره عیار

انگشتر عقیق کبود فاخر

1,490,000 تومان
انگشتر نفیس عقیق گوهر سنگ عقیق طبیعی کبود ذکر علی ولی الله خط هنر دست رکاب فیلی طرح قلم نقره

انگشتر عقیق با حرز و تربت

1,480,000 تومان
انگشتر نفیس عقیق گوهر سنگ عقیق زرد طبیعی ذکر حسبی الله خط هنر دست رکاب صفوی دست ساز پشت بسته

انگشتر عقیق سرخ کبدی

1,190,000 تومان
انگشتر نفیس عقیق گوهر سنگ عقیق طبیعی کبدی رنگ ذکر یاعلی فاطمه خط هنر دست رکاب صفوی قلب و گوشواره