نمایش 1–12 از 125 نتیجه

دستبند چرم عقیق خطی

850,000 تومان
دستبند عقیق خطی دستبند چرم عقیق خطی با گوهر سنگ عقیق سرخ طبیعی و خوشرنگ و اعلا ،حکاکی ذکر مظلوم حسین با خط

دستبند چرم عقیق سبز

790,000 تومان
oopدستبند چرم عقیق سبز گوهر سنگ عقیق سبز طبیعی خوشرنگ و اعلا حکاکی ذکر یاحیدر کرار خط و تذهیب استاد

دستبند عقیق سرخ

1,150,000 تومان
دستبند عقیق سرخ فاخر گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی منقوش به ذکر شریف: یاحیدر بهمراه غبار نویسی حدیث شریف ولایت

دستبند حدید وان یکاد

395,000 تومان
دستبند حدید وان یکاد دستبند حدید وان یکاد قرآن مجرب برای دفع بلا و محافظت گوهر سنگ حدید صینی قاب

دستبند حدید هفت جلاله

395,000 تومان
دستبند حدید دستبند حدید هفت جلاله است.مجرب برای دفع بلا و محافظت،گوهر سنگ حدید صینی است. قاب نقره، نقره عیار استاندار،

دستبند حدید ۱۸ سوره

398,000 تومان
دستبند حدید ۱۸ سوره نام جلاله الله ✔ نام مبارک #چهارده_معصوم علیهم السلام ✔ تمام آیه “و من یتق الله

دستبند حدید ۳ جلاله

396,000 تومان
دستبند حدید ۳ جلاله دستبند حدید ۳جلاله و آیت الکرسی ،مجرب برای دفع بلا و محافظت گوهر سنگ حدید صینی

دستبند عقیق سرخ

850,000 تومان
دستبند چرم عقیق سرخ دستبند عقیق سرخ،گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی،منقوش به ذکر شریف:یازینب سلام الله علیه،حکاکی و نقوش تماما

دستبند عقیق سرخ

750,000 تومان
دستبند عقیق سرخ دستبند عقیق سرخ،حکاکی یاعلی (ع) با خط و تذهیب استاد جواد قاب نقره دستساز است. پشت بسته به

دستبند چرم عقیق سبز

790,000 تومان
دستبند چرم عقیق دستبند چرم عقیق سبز،حکاکی یاحیدرکرار خط و تذهیب استاد جواد قاب نقره دستساز است. پشت بسته به حرز

دستبند چرم عقیق

980,000 تومان
دستبند چرم عقیق یمنی خطی دستبند چرم عقیق یمنی،حکاکی بسم الله الرحمن الرحیم خط و تذهیب استاد جواد است. قاب