نمایش 1–12 از 29 نتیجه

دستبند چرم عقیق

895,000 تومان
دستبند چرم عقیق خطی گوهر سنگ عقیق سرخ طبیعی خوشرنگ و اعلا حکاکی ذکر یاعلی اکبر خط و تذهیب استاد

دستبند چرم عقیق سبز

790,000 تومان
oopدستبند چرم عقیق سبز گوهر سنگ عقیق سبز طبیعی خوشرنگ و اعلا حکاکی ذکر یاحیدر کرار خط و تذهیب استاد

دستبند عقیق سرخ

850,000 تومان
دستبند چرم عقیق سرخ دستبند عقیق سرخ،گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی،منقوش به ذکر شریف:یازینب سلام الله علیه،حکاکی و نقوش تماما

دستبند عقیق سبز

890,000 تومان
دستبند عقیق سبز دستبند چرم عقیق سبز،حکاکی علی حبه جنه قسیم النار والجنه خط و تذهیب استاد جواد،قاب نقره دستساز

دستبند عقیق سرخ

699,000 تومان
دستبند عقیق سرخ   دستبند عقیق سرخ،حکاکی یاامیرالمومنین با خط و تذهیب استاد داور قاب نقره دستساز است. پشت بسته به

دستبند چرم سندلوس سبز

350,000 تومان
دستبند چرم سندلوس سبز دستبند چرم با نگین سندلوس است. ذکر این دستبند یا اباعبدالله الحسین  می باشد. خط امضا

دستبند چرم یاحسین شهید

350,000 تومان
دستبند چرم یاحسین شهید دستبند چرم نگین سندلوس است.ذکر یاحسین شهید  می باشد.خط امضا استاد رب است.قاب نقره بند چرم

دستبند چرم یا مالک الملک

350,000 تومان
دستبند چرم یا مالک الملک دستبند چرم نگین سندلوس می باشد. ذکر یا مالک الملک است .خط امضا استاد رب

دستبند چرم یااباالفضل العباس

365,000 تومان
دستبند چرم یااباالفضل العباس دستبند چرم با نگین سندلوس است.  ذکر یاابالفضل العباس می باشد.خط امضا استاد رب  است و

دستبند چرم سندلوس

350,000 تومان
دستبند چرم سندلوس دستبند چرم نگین سندلوس با ذکر یا رقیه بنت الحسین است. و خط امضا استاد رب می

دستبند چرم سندلوس علی و فاطمه

350,000 تومان
دستبند چرم سندلوس علی و فاطمه دستبند چرم نگین سندلوس می باشد. ذکر علی و فاطمه با  خط امضا استاد

دستبند سندلوس قهوه ای

350,000 تومان
دستبند سندلوس قهوه ای دستبند چرم نگین سندلوس با ذکر الحمدلله الرب العالمین است. خط  این کار فاخر امضا استاد