نمایش 1–12 از 68 نتیجه

گردنبند عقیق وان یکاد

750,000 تومان
گردن آویز وان یکاد گردن آویز وان یکاد با گوهر سنگ عقیق سبز معدنی،بسیار خوشرنگ و زیبا با حکاکی آیه شریفه وان

گردن آویز چهار قل

1,190,000 تومان
گردن آویز چهار قل گردن آویز فاخر چهار قل،گوهر سنگ عقیق سبز معدنی بسیار خوشرنگ و زیبا درشت است. حکاکی چهار

آویز گردنی آیت الکرسی

1,100,000 تومان
آویز گردنی آیت الکرسی گوهر سنگ عقیق پرتقالی حکاکی آیت الکرسی مجرب برای دفع بلا و محافظت خط و تذهیب

آویز گردنی عقیق سرخ

990,000 تومان
آویز گردنی عقیق سرخ آویز سرخ با گوهر سنگ عقیق معدنی ،حکاکی یاسیدالشهدا طرح پرچم با خط و تذهیب استاد جواد قاب

آویز گردنی آیت الکرسی

1,100,000 تومان
آویز گردنی آیت الکرسی آویز  آیت الکرسی با گوهر سنگ عقیق سبز با حکاکی آیت الکرسی خط و تذهیب استاد حمد ،قاب

آویز گردنی فاخر عقیق قرمز

1,480,000 تومان
آویز گردنی عقیق قرمز درشت گردنی فاخر درشت با گوهر سنگ عقیق قرمز  و حکاکی یاحسین خط و تذهیب استاد حاتم تست،قاب

آویز عقیق آبی درشت

2,350,000 تومان
آویز گردنی فاخر و کلکسیونی گوهر سنگ عقیق آبی درشت،بسیار خوشرنگ و خاص با حکاکی وسط من کنت مولا فهذه علی

آویز گردنی حسبی الله

990,000 تومان
آویز گردنی حسبی الله آویز گردنی حسبی الله با گوهر سنگ عقیق آبی و حکاکی حسبی الله خط و تذهیب استاد جواد،قاب

آویز گردنی عقیق سرخ

1,100,000 تومان
آویز گردنی عقیق سرخ آویز گردنی عقیق سرخ با گوهر سنگ عقیق سرخ و حکاکی العزه لله دور نویسی چهارده معصوم،خط و

آویز گردنی عقیق خطی

1,690,000 تومان
آویز خطی عقیق آویز گردنی فاخر خطی  با گوهر سنگ عقیق سرخ و حکاکی یاسیدالشهداء شیب الخضیب قتیل العبرات از القاب امام

آویز گردنی فاخر

1,980,000 تومان
آویز گردنی فاخر آویز گردنی فاخر،طراحی ورودی حرم امیرالمومنین با گوهر سنگ عقیق سبز معدنی است.منقوش به حدیث شریف پیغمبر: علی

آویز گردنی چشم زخم

750,000 تومان
آویز عقیق چشم زخم آویز گردنی جهت چشم زخم،گوهر سنگ عقیق سبز با حکاکی وان یکاد و آیت الکرسی،قاب نقره دست