نمایش دادن همه 11 نتیجه

گردنبند عقیق آبی پنج تن با حرز امام جواد

1,485,000 تومان
آویز گردنی عقیق آبی حرز دار گوهر سنگ عقیق آبی خوشرنگ منقوش به ذکر شریف پنج تن ،حکاکی هنر دست استاد

آویز گردنی عقیق خطی

1,790,000 تومان
آویز خطی عقیق آویز گردنی فاخر خطی  با گوهر سنگ عقیق سرخ و حکاکی یاسیدالشهداء شیب الخضیب قتیل العبرات از القاب امام

آویز گردنی حرز امام جواد

1,250,000 تومان
آویز گردنی با حرز امام جواد گوهر عقیق سبز معدنی منقوش به ذکر الله پنج تن تراش و حکاکی کاملا

آویز گردنی با حرز امام جواد

1,295,000 تومان
آویز گردنی با حرز امام جواد گوهر عقیق سبز معدنی منقوش ذکر مولایم یاعلی طرح بته جغه کریم آل طه

آویز گردنی فاخر با حرز امام جواد

1,490,000 تومان
آویز گردنی فاخر با حرز امام جواد گوهر عقیق سرخ معدنی منقوش به اذکار شریف: لااله الاالله محمد رسول الله

آویز گردنی فاخر کبدی عقیق کبدی

1,650,000 تومان
آویز گردنی فاخر کبدی عقیق کبدی   آویز گردنی فاخر عقیق کبدی رنگ درجه یک با حکاکی آیت الکرسی شریف است.

آویز گردنی عقیق آبی

1,385,000 تومان
آویز گردنی عقیق آبی آویز گردنی فاخر عقیق آبی خوشرنگ با حکاکی ذکر لاحول ولاقوه الابالله العلی العظیم، مجرب برای

آویز گردنی ۱۸ سوره قرآنی

750,000 تومان
آویز گردنی ۱۸ سوره قرآنی آویز گردنی ۱۸ سوره قرآنی عقیق سبز متن حکاکی اثر: ✔ جلاله الله ✔ نام

آویز گردنی عقیق کبدی

1,450,000 تومان
آویز گردنی عقیق کبدی آویز گردنی فاخر  عقیق کبدی رنگ درجه یک است. حکاکی وان یکاد مجرب برای دفع بلا

آویز گردنی عقیق آبی

1,750,000 تومان
آویز گردنی عقیق آبی آویز گردنی فاخر عقیق آبی خوشرنگ است. حکاکی ذکر حدیث ولایت : ولایت علی ابن ابی

آویز گردنی حکاکی عمقی و سه بعدی طرح گنبد

1,435,000 تومان
آویز گردنی حکاکی عمقی و سه بعدی طرح گنبد اثر نفیس و فاخر گردنبند عقیق خطی عقیق سرخ درشت و