نمایش دادن همه 11 نتیجه

انگشتر حسبی الله عقیق یمنی

930,000 تومان
انگشتر عقیق یمنی انگشتر گوهر سنگ عقیق خوشرنگ یمنی با حکاکی ذکر حسبی الله و خط فاخر از استاد جواد است.رکاب صفوی نقره

انگشتر عقیق زرد حسبی الله

1,790,000 تومان
انگشتر فاخر عقیق گوهر سنگ عقیق زرد معدنی تراش دو پله خوشرنگ با حکاکی ذکر حسبی الله و خط استاد جواد است.رکاب شیرازی

انگشتر عقیق دورنگ حسبی الله

1,580,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ معدنی   انگشتر عقیق دورنگ طیف نوری فوق العاده با حکاکی ذکر حسبی الله و خط و تذهیب استاد

انگشتر عقیق کبود یمن حسبی الله

1,290,000 تومان
انگشتر عقیق یمنی انگشتر گوهر سنگ عقیق کبود یمنی اعلا منقوش به ذکر حسبی الله با خط وتذهیب استاد جواد است. رکاب صفوی

انگشتر خطی یمن حسبی الله

1,280,000 تومان
انگشتر خطی یمن حسبی الله انگشتر خطی یمن حسبی الله گوهر سنگ عقیق یاسی یمنی طراحی و حکاکی کاملا هنر

انگشتر عقیق سرخ حسبی الله

1,275,000 تومان
انگشتر عقیق حسبی الله انگشتر عقیق یمنی حسبی الله،گوهر سنگ عقیق یمن سرخ حکاکی ذکر شریف حسبی الله است. خط

انگشتر عقیق یمن حسبی الله

1,590,000 تومان
انگشتر عقیق حسبی الله انگشتر عقیق یمن حسبی الله بسیار خوشرنگ و آبدار حکاکی ذکر حسبی الله است. حکاکی فاخر تماما

انگشتر عقیق حسبی الله

1,550,000 تومان
انگشتر عقیق یمانی حسبی الله بسیار خوشرنگ حکاکی ذکر حسبی الله ،حکاکی فاخر تماما دستساز خط و تذهیب استاد جواد رکاب صفوی

انگشتر عقیق سرخ حسبی الله

1,100,000 تومان
  انگشتر عقیق سرخ  حسبی الله انگشتر عقیق سرخ حسبی الله با خط و تذهیب استاد جواد رکاب صفوی تمام دستساز

انگشتر حسبی الله

1,180,000 تومان
انگشتر حسبی الله عقیق یمنی خوشرنگ منقوش به ذکر حسبی الله خط و تذهیب استاد جواد است. رکاب صفوی تمام دستساز ساخت برند

انگشتر عقیق آبی خوشرنگ حکاکی “حسبی الله”

750,000 تومان
انگشتر عقیق آبی خوشرنگ حکاکی “حسبی الله” این محصول یک انگشتر عقیق آبی خوشرنگ و زیبایی است. انگشتر عقیق با