نمایش 1–12 از 21 نتیجه

انگشتر فاخر درنجف اشرف

2,200,000 تومان
انگشتری زیبا و ارزشمند گوهر سنگ درنجف ذکر شریف یاحیدر و غبار نویسی حدیث ولایت شاهکار خطی استاد جواد رکاب

انگشتری درنجف اشرف

1,980,000 تومان
انگشتری زیبا و ارزشمند گوهر سنگ درنجف ذکر شریف علی علیه السلام شاهکار خطی استاد جواد رکاب صفوی دست ساز

انگشتر فاخر درنجف اشرف

2,200,000 تومان
انگشتری زیبا و ارزشمند گوهر سنگ درنجف اشرف ذکر یاحیدر و غبار نویسی حدیث ولایت رکاب صفوی دست ساز نقره

انگشتر درنجف اشرف

1,690,000 تومان
انگشتری زیبا و ارزشمند گوهر سنگ درنجف اشرف ذکر نام علی علیه السلام رکاب صفوی دست ساز نقره ترک عیار

انگشتر درنجف اشرف

1,100,000 تومان
انگشتر نفیس درنجف ذکر یاحضرت علی خط هنر دست رکاب صفوی زیبا نقره عیار استاندارد ساخت برند انگشترشاپ

انگشتر درنجف اشرف

1,490,000 تومان
انگشتر نفیس درنجف گوهر سنگ درنجف اشرف رکاب صفوی  دست ساز نقره عیار استاندارد ساخت برند انگشترشاپ

انگشتر درنجف اشرف

1,280,000 تومان
انگشتر نفیس و زیبا گوهر سنگ درنجف اشرف ذکر شریف یاعلی رکاب مدل پولکی نقره عیار استاندارد ساخت برند انگشترشاپ

انگشتر درنجف فاخر

1,195,000 تومان
انگشتر نفیس و زیبا گوهر سنگ درنجف اشرف یخی رکاب مدل طرح قلم زنی نقره عیار استاندارد ساخت برند انگشترشاپ

انگشتر در نجف اشرف کلکسیونی فاخر

1,890,000 تومان
انگشتری فاخر و زیبا کلکسیونی گوهر سنگ درنجف اشرف درشت و چشمگیر ذکر زیبای فقط حیدر امیرالمومنین است خط و

انگشتر در نجف اشرف

1,250,000 تومان
انگشتر زیبا و ارزشمند گوهر سنگ درنجف اشرف ح درجه یک پاک ذکر حکاکی حدیث علی مع الحق خط استاد

انگشتر فاخر در نجف اشرف

1,750,000 تومان
انگشتر فاخر درنجف انگشتر گوهر سنگ در نجف اشرف با ۱۵ تراش کاملا دستی روی سنگ و حکاکی الله چهارده معصوم روی

انگشتر درنجف فاخر الله چهارده معصوم

1,590,000 تومان
انگشتر فاخر در نجف اشرف انگشتر گوهر سنگ در نجف تراش ۱۵ وجهی کاملا هنر دست با حکاکی اذکار الله و