نمایش دادن همه 3 نتیجه

انگشتر فاخر عقیق شمسه

1,690,000 تومان
انگشتری عقیق یمنی فاخرتراش هنری شمسهنقش ذکر الملک للهشاهکار خطی استاد نظری النوررکاب صفوی مدل شمسهتمام دستسازنقره عیار 925

انگشتر عقیق تراش شمسه

795,000 تومان
خواص عقیق یمنی عقیق در مقابل نور اشکالی همچون حباب یا کندوی زنبور از خود نشان می دهد. عقیق برای

انگشتر عقیق زرد خطی

650,000 تومان
خواص عقیق : عقیق در مقابل نور اشکالی همچون حباب یا کندوی زنبور از خود نشان می دهد. عقیق برای