نمایش دادن همه 8 نتیجه

انگشتر عقیق آبی زیبا

1,650,000 تومان
انگشتر عقیق آبی انگشتر عقیق تراش ۸ ضلعی بسیار خاص زیبا با حکاکی وسط یا امام حسین و دور نویسی چهار سلام

انگشتر عقیق آبی

585,000 تومان
این محصول یک انگشتر عقیق آبی است. انگشتر نقره با سنگی بسیار خوشرنگ و زیبا. که مدل رکاب آن مدل

انگشتر عقیق آبی خوشرنگ و زیبا

590,000 تومان
این محصول یک انگشتر عقیق آبی خوشرنگ و زیباست. انگشتری تمام دستساز ساخته شده از نقره با عیار استاندارد است.

انگشتر عقیق آبی ” یا علی “

790,000 تومان
انگشتر عقیق آبی ” یا علی “ این محصول یک انگشتر عقیق آبی خوشرنگ و زیبا است.  انگشتر نقره با

انگشتر عقیق آبی

490,000 تومان
این محصول یک انگشتر عقیق آبی است. انگشتری با دامله تراش آبدار است. مدل رکاب آن صفوی پا اردکی است.

انگشتر عقیق آبی نقره

590,000 تومان
این محصول یک انگشتر عقیق آبی است. عقیقی خوشرنگ و زیبا با مدل رکاب صفوی . این انگشتر بصورت تمام

انگشتر عقیق آبی “یا مهدی”

790,000 تومان
انگشتر عقیق آبی “یا مهدی” این محصول یک انگشتر عقیق آبی است. عقیقی خوشرنگ و زیباست. که دارای حکاکی “یا

انگشتر عقیق آبی “یا مهدی”

790,000 تومان
این محصول یک انگشتر عقیق آبی خوشرنگ و زیباست. انگشتری با حکاکی “یا مهدی” به خط استاد معصومی است. انگشتر