نمایش دادن همه 5 نتیجه

انگشتر عقیق چپ نویس

980,000 تومان
انگشتر عقیق چپ نویس انگشتر چپ نویس عقیق طبیعی است.  خط استاد فرشاد حیدری است. متن اثر: بعد از نبی

انگشتر عقیق چپ نویس

980,000 تومان
انگشتر عقیق چپ نویس انگشتر چپ نویس عقیق طبیعی است.خط استاد فرشاد حیدری است. متن اثر: بر خلق جهان حسین

انگشتر عقیق آبی حسبی الله

890,000 تومان
انگشتر عقیق آبی حسبی الله انگشتر عقیق آبی حسبی الله است. خط استاد جواد است. رکاب صفوی تمام دستساز، مدل

انگشتر فاخر عقیق یمنی

1,575,000 تومان
انگشتر فاخر عقیق یمنی انگشتر فاخر عقیق یمنی است. ذکر فالله خیر حافظا و هو الرحمن الراحمین است. رکاب شیرازی

انگشتر عقیق خطی

1,550,000 تومان
انگشتر عقیق خطی انگشتر فاخر عقیق خطی سرخ طبیعی است. نقش ذکر الهی و ربی من لی غیرک اشت. خط