نمایش 1–12 از 81 نتیجه

انگشتر عقیق پرتقالی فاخر

1,690,000 تومان
انگشتر عقیق پرتقالی فاخر گوهر سنگ بسیار خوشرنگ معدنی حکاکی به روش نوین کوپال روی نگین تراش برجسته شمسه حکاکی

انگشتر عقیق زرد

1,100,000 تومان
انگشتر عقیق زرد انگشتر گوهر سنگ عقیق زرد معدنی خوشرنگ و زیبا با حکاکی و تذهیب یامهدی است.خط و تذهیب استاد

انگشتر عقیق سرخ یمنی

1,750,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ یمنی با حکاکی ذکر: یاابالفضل و کف العباس،رسم الخط نستعلیق است. خط و تذهیب استاد جواد با رکاب صفوی

انگشتر عقیق سبز یا حسین

850,000 تومان
انگشتر عقیق سبز یا حسین انگشتر عقیق سبز خطی،گوهر سنگ عقیق سبز معدنی حکاکی یا امام حسین است. خط و

انگشتر عقیق سبز

1,100,000 تومان
  انگشتر عقیق سبز انگشتر عقیق سبز خطی،حکاکی ذکر: یافاطمه به سبک تایپوگرافی است. خط کاملا دستی و رکاب صفوی تماما دستساز،نقره

انگشتر فاخر عقیق سرخ

1,450,000 تومان
انگشتر فاخر عقیق سرخ انگشتر فاخر خطی گوهر سنگ عقیق سرخ طبیعی حکاکی طرح پرچم یاسیدالشهداء طراحی و حکاکی کاملا

انگشتر خطی یمنی حسبی الله

1,280,000 تومان
انگشتر خطی یمنی حسبی الله گوهر سنگ عقیق جزع یمانی طراحی و حکاکی کاملا هنر دست خط و تذهیب استاد

انگشتر عقیق کبدی یا ابوالفضل

1,690,000 تومان
انگشتر عقیق کبدی یاابالفضل العباس حکاکی ذکر: یاابالفضل العباس رسم الخط ثلث نویس خط و تذهیب استاد جواد رکاب شیرازی

انگشتر عقیق سرخ

1,475,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ خطی   انگشتر عقیق سرخ خطی،حکاکی الیس الله بکاف عبده مدل حکاکی شمسه است. خط و تذهیب

انگشتر یشم حسبی الله

1,150,000 تومان
  انگشتر یشم حسبی الله انگشتر یشم یمنی حسبی الله با خط و تذهیب استاد جواد رکاب صفوی تمام دستسازاست. ساخت