نمایش 1–12 از 356 نتیجه

انگشتر عقیق دو رنگ خاص

950,000 تومان
انگشتر عقیق دو رنگ   انگشتر عقیق معدنی رنگ بسیار خاص و خوشرنگ،حکاکی ذکر حسبی الله با خط و تذهیب استاد جواد،رکاب

انگشتر عقیق سرخ طبیعی

790,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ خطی گوهر سنگ سرخ طبیعی بسیار خوشرنگ و زیبا با ذکر شریف یاعلی رکاب صفوی تاج طلایی،بسیار فاخر و

انگشتر عقیق سبز فاخر

890,000 تومان
انگشتر عقیق سبز فاخر انگشتر گوهر سنگ عقیق سبز معدنی،بسیار خوشرنگ و زیبا رکاب صفوی تاج طلایی بسیار فاخر و ارزشمند

انگشتر عقیق سبز یا زهرا

798,000 تومان
انگشتر عقیق سبز یازهرا گوهر سنگ عقیق سبز معدنی بسیار خوشرنگ و زیبا با رکاب صفوی تاج طلایی،بسیار فاخر و ارزشمند قلم زنی

انگشتر عقیق مشکی فاخر

1,200,000 تومان
انگشتر عقیق مشکی فاخر گوهر سنگ عقیق مشکی معدنی با رکاب صفوی تاج طلایی بسیار فاخر و ارزشمند،قلم زنی دور رکاب

انگشتر عقیق سرخ یا حیدر

850,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ یاحیدر گوهر سنگ عقیق سرخ طبیعی بسیار خوشرنگ و زیبا با حکاکی ذکر یا زهرا،رکاب صفوی تاج طلایی بسیار فاخر

انگشتر عقیق جزع

890,000 تومان
انگشتر عقیق جزع فاخر گوهر سنگ عقیق جزع معدنی،بسیار خوشرنگ و زیبا با رکاب صفوی تاج طلایی بسیار فاخر و ارزشمند است.قلم

انگشتر عقیق سرخ فاخر

890,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ فاخر گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی ،بسیار خوشرنگ و زیبا  با رکاب صفوی تاج طلایی،بسیار فاخر و ارزشمند

انگشتر درنجف یاعلی

980,000 تومان
انگشتر عقیق درنجف انگشتر عقیق درنجف اشرف گوهر سنگ درنجفی یخی ،بسیار بافضیلت‌ با ذکر یاعلی و رکاب طرح قلم زنی است.ذکر قلم

انگشتر فاخر اسپرت عقیق

1,490,000 تومان
انگشتر اسپرت عقیق انگشتر فاخر و اسپرت،گوهر سنگ عقیق یمنی نباتی خوشرنگ و زیبا با تراش دو لبه اسپرت و رکاب شیرازی

انگشتر فاخر عقیق سرخ

1,395,000 تومان
انگشتر عقیق سرخ انگشتر فاخر و اسپرت  با گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی خوشرنگ و زیبا،تراش دو لبه اسپرت  و رکاب شیرازی

انگشتر فاخر اسپرت

1,395,000 تومان
انگشتر فاخر سنگ عقیق زرد   انگشتر با گوهر سنگ عقیق زرد معدنی،خوشرنگ و زیبا با تراش دو لبه اسپرت،رکاب شیرازی