نمایش 1–12 از 34 نتیجه

انگشتر فیروزه نیشابوری

1,100,000 تومان
انگشتر نفیس و ارزنده گوهر سنگ فیروزه نیشابوری خوشرنگ طبع زنده باکیفیت رکاب فیلی طرح یاعلی مدد نقره عیار استاندارد

انگشتر فیروزه نیشابور

1,100,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زیبا طبع زنده و شاداب رکاب فیلی طرح قلم زنی نقره عیار بالا

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری

890,000 تومان
انگشتر نفیس و ارزنده گوهر سنگ فیروزه نیشابوری خوشرنگ طبع زنده باکیفیت رکاب صفوی طرح قلم اروپایی نقره عیار استاندارد

انگشتر فیروزه نیشابور

1,180,000 تومان
انگشتر نفیس و ارزنده گوهر سنگ فیروزه نیشابوری خوشرنگ طبع زنده باکیفیت رکاب فطرح قلم زنی یاحسین یاابالفضل نقره عیار

انگشتر فیروزه نیشابوری

980,000 تومان
انگشتر نفیس و ارزنده گوهر سنگ فیروزه نیشابوری خوشرنگ طبع زنده باکیفیت رکاب صفوی طرح قلم اروپایی نقره عیار استاندارد

انگشتر فیروزه نیشابوری

1,100,000 تومان
انگشتر نفیس و ارزنده گوهر سنگ فیروزه نیشابوری خوشرنگ طبع زنده باکیفیت رکاب صفوی طرح قلم زنی یاعلی یا حسین

انگشتر فیروزه نیشابوری

1,100,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زیبا طبع زنده و شاداب رکاب فیلی طرح قلم زنی یاعلی یاحسین نقره عیار بالا

انگشتر فیروزه شجر نیشابوری فاخر

1,590,000 تومان
انگشتر نفیس و ارزنده و فاخر گوهر سنگ فیروزه نیشابوری خوشرنگ طبع زنده باکیفیت شجری رکاب طرح قلم زنی یافاطمه

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری

1,100,000 تومان
انگشتر نفیس و ارزنده گوهر سنگ فیروزه نیشابوری خوشرنگ طبع زنده باکیفیت رکاب صفوی طرح قلم اروپایی نقره عیار استاندارد

انگشتر فیروزه نیشابوری

1,150,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری انگشتر زیبا طبع زنده و شاداب با رکاب فیلی طرح قلم زنی آمدم ای شاه پناهم بده ،نقره عیار

انگشتر فیروزه نیشابور

1,250,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری انگشتر نقره مردانه شجری زیبا طبع زنده و شاداب با رکاب فیلی طرح قلم ،نقره عیار بالا است.

انگشتر فیروزه نیشابوری

1,100,000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری انگشتر فیروزه شجری زیبا طبع زنده و شاداب با رکاب فیلی طرح قلم و نقره عیار بالا است.