نمایش 1–12 از 270 نتیجه

انگشتر فاخر درنجف

2,450,000 تومان
انگشتر فاخر درنجف انگشتر فاخر درنجف اشرف  با حکاکی ذکر: منم غلام علی و رسم الخط نستعلیق ،خط و تذهیب استاد

انگشتر عقیق الماس تراش

1,550,000 تومان
انگشتر عقیق الماس تراش انگشتر عقیق الماس تراش ،گوهر سنگ عقیق قرمز خوشرنگ با قواره درشت پاک و آبدار و رکاب

انگشتر عقیق سبز

595,000 تومان
انگشتر عقیق سبز انگشتر عقیق سبز خطی،گوهر سنگ عقیق سبز معدنی با حکاکی العزه لله،دور نویسی چهارده معصوم و رکاب صفوی پا

انگشتر حدید آیه رزق و روزی

690,000 تومان
انگشتر حدید آیه رزق و روزی انگشتر حدید آیه رزق و روزی حدید صینی،حکاکی آیه ۲ و ۳ سوره مبارکه

انگشتر در نجف اشرف

1,550,000 تومان
انگشتر درنجف اشرف انگشتر درنجف اشرف با گوهر سنگ درنجفی ،قواره درشت پاک رکاب صفوی دور اشک است.قلب و گوشواره تماما دستساز

انگشتر عقیق سبز فاخر

1,480,000 تومان
انگشتر عقیق سبز فاخر انگشتر عقیق سبز فاخر حکاکی ذکر: کریم آل طه یا حسن مجتبی .رسم الخط نستعلیق ،خط

انگشتر خطی یمنی

1,280,000 تومان
انگشتر خطی یمنی انگشتر خطی یمنی،گوهر سنگ عقیق جزع یمنی باطراحی و حکاکی کاملا هنر دست و ذکر امیری حسین و نعم

انگشتر لاجورد افغان

655,000 تومان
انگشتر لاجورد افغان انگشتر لاجورد افغان ،گوهر سنگ لاجورد افغان  با رکاب اسپرت قلم زنی.حدیث شریف :علی مع الحق و الحق

انگشتر فاخر عقیق یمنی

1,650,000 تومان
انگشتر فاخر عقیق یمنی   انگشتر فاخر خطی،گوهر سنگ عقیق سرخ معدنیبا طراحی و حکاکی کاملا هنر دست و ذکر امیری

انگشتر زبرجد سنتاتیک

585,000 تومان
انگشتر زبرجد سنتاتیک انگشتر زبرجد سنتاتیک،گوهر سنگ زبرجد سنتاتیک،خوشرنگ جواهر تراش با رکاب اسپرت قلم زنی اروپایی،نقره عیار استاندارد است.

انگشتر حدید هفت جلاله

598,000 تومان
انگشتر حدید هفت جلاله انگشتر حدید هفت جلاله ،حدید صینی طبق آداب حکاکی کامل پشت و رو است. و آیت

انگشتر خطی فاخر

1,150,000 تومان
انگشترخطی فاخر انگشتر خطی فاخر،گوهر سنگ عقیق سرخ با طراحی و ذکر یاقتیل العبرات،خط و تذهیب استاد جواد و رکاب صفوی.نقره ترک