نمایش دادن همه 2 نتیجه

انگشتر فاخر در نجف ۱۵ تراش

تومان
انگشتر در نجف انگشتر در نجف اشرف خطی فاخر سنگ ۱۵ تراش زیبا نقش ذکر شریف الله چهلرده معصوم خط

انگشتر فاخر در نجف اشرف

1,390,000 تومان
آشنایی مختصر با انگشتر در نجف اشرف: علت نام گذاری سنگ در نجف اشرف دُر به معنی مروارید (اشاره به