نمایش دادن همه 2 نتیجه

انگشتر فاخر در نجف ۱۵ تراش

1,050,000 تومان
انگشتر در نجف انگشتر در نجف اشرف خطی فاخر سنگ ۱۵ تراش زیبا تمام تراش دستی نقش ذکر شریف الله

انگشتر فاخر در نجف اشرف

1,390,000 تومان
آشنایی مختصر با انگشتر در نجف اشرف: علت نام گذاری سنگ در نجف اشرف دُر به معنی مروارید (اشاره به