نمایش 1–12 از 14 نتیجه

دستبند چرم عقیق خطی

895,000 تومان
دستبند چرم عقیق دستبند چرم عقیق خطی ،گوهر سنگ عقیق سرخ طبیعی خوشرنگ و اعلا است. حکاکی ذکر یاحسین طرح

دستبند عقیق سبز

890,000 تومان
دستبند عقیق سبز دستبند چرم عقیق سبز،حکاکی علی حبه جنه قسیم النار والجنه خط و تذهیب استاد جواد،قاب نقره دستساز

دستبند عقیق خطی

990,000 تومان
دستبند عقیق فاخر خطی حکاکی اذکار شریف: یاعلی کریم آل طه مولایم یاحسین رسم الخط کم نظیر بته جغه خط

دستبند عقیق سرخ

699,000 تومان
دستبند عقیق سرخ   دستبند عقیق سرخ،حکاکی یاامیرالمومنین با خط و تذهیب استاد داور قاب نقره دستساز است. پشت بسته به

دستبند فیروزه

590,000 تومان
دستبند چرم فیروزه دستبند چرم فیروزه نیشابوری،شجری زیبا طبع آبی و زنده قاب نقره دستسازاست. بند چرم ایرانی مرغوب است.

دستبند کوارتز آبی

750,000 تومان
دستبند کوارتز   دستبند کوارتز آبی،حکاکی یاابالفضل العباس خط و تذهیب استاد جواداست. قاب نقره دستساز،پشت بسته به حرز امام جواد

دستبند عقیق یمنی

799,000 تومان
 دستبند عقیق یمنی دستبند عقیق یمنی حکاکی الاذکرالله تطمئن القلوب،خط و تذهیب استاد جواد است. قاب نقره دستساز،پشت بسته به حرز

دستبند چرم فیروزه

690,000 تومان
دستبند چرم فیروزه نیشابوری شجری زیبا طبع آبی و زنده قاب نقره دستساز بند چرم ایرانی

دستبند چرم فیروزه نیشابوری

590,000 تومان
دستبند چرم فیروزه دستبند چرم فیروزه نیشابوری شجری زیبا طبع آبی و زنده قاب نقره دستساز بند چرم ایرانی مرغوب است.

دستبند چرم فیروزه

590,000 تومان
دستبند چرم فیروزه دستبند چرم فیروزه نیشابوری شجری زیبا طبع آبی و زنده قاب نقره دستساز است. بند چرم ایرانی مرغوب

دستبند چرم فیروزه

695,000 تومان
  دستبند چرم فیروزه دستبند چرم فیروزه نیشابوری شجری زیبا طبع آبی و زنده قاب نقره دستساز است. بند چرم ایرانی

دستبند چرم عقیق

550,000 تومان
دستبند چرم عقیق دستبند چرم عقیق سرخ طبیعی ذکر شریف یاعلی حکاکی کاملا دستی است. قاب نقره دستساز بند چرم ایرانی باکیفیت