نمایش 1–12 از 26 نتیجه

دستبند عقیق سرخ

1,250,000 تومان
دستبند عقیق سرخ فاخر گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی منقوش به ذکر شریف: یاحیدر بهمراه غبار نویسی حدیث شریف ولایت

دستبند حدید وان یکاد

580,000 تومان
دستبند حدید وان یکاد دستبند حدید وان یکاد قرآن مجرب برای دفع بلا و محافظت گوهر سنگ حدید صینی قاب

دستبند حدید هفت جلاله

580,000 تومان
دستبند حدید دستبند حدید هفت جلاله است.مجرب برای دفع بلا و محافظت،گوهر سنگ حدید صینی است. قاب نقره، نقره عیار استاندار،

دستبند عقیق سبز

890,000 تومان
دستبند عقیق سبز حسبناالله گوهر سنگ عقیق سبز معدنی آبدار منقوش به ذکر شریف: حسبناالله نعم الوکیل خدا برای من

دستبند حدید ۳ جلاله

570,000 تومان
دستبند حدید ۳ جلاله دستبند حدید ۳جلاله و آیت الکرسی ،مجرب برای دفع بلا و محافظت گوهر سنگ حدید صینی

دستبند عقیق سرخ

850,000 تومان
دستبند چرم عقیق سرخ دستبند عقیق سرخ،گوهر سنگ عقیق سرخ معدنی،منقوش به ذکر شریف:یازینب سلام الله علیه،حکاکی و نقوش تماما

دستبند عقیق سرخ

750,000 تومان
دستبند عقیق سرخ دستبند عقیق سرخ،حکاکی یاعلی (ع) با خط و تذهیب استاد جواد قاب نقره دستساز است. پشت بسته به

دستبند عقیق سبز

890,000 تومان
دستبند عقیق سبز دستبند چرم عقیق سبز،حکاکی علی حبه جنه قسیم النار والجنه خط و تذهیب استاد جواد،قاب نقره دستساز

دستبند عقیق خطی

885,000 تومان
دستبند عقیق فاخر خطی حکاکی اذکار شریف:یاعلی و کریم آل طه،مولایم یاحسین است. رسم الخط کم نظیر بته جغه با خط و

دستبند فیروزه

590,000 تومان
دستبند چرم فیروزه دستبند چرم فیروزه نیشابوری،شجری زیبا طبع آبی و زنده قاب نقره دستسازاست. بند چرم ایرانی مرغوب است.

دستبند چرم فیروزه نیشابوری

590,000 تومان
دستبند چرم فیروزه ای دستبند چرم فیروزه نیشابوری شجری زیبا طبع آبی و زنده قاب نقره دستساز است. بند چرم ایرانی