نمایش دادن همه 9 نتیجه

انگشتر عقیق آبی

585,000 تومان
این محصول یک انگشتر عقیق آبی است. انگشتر نقره با سنگی بسیار خوشرنگ و زیبا. که مدل رکاب آن مدل

انگشتر عقیق آبی خوشرنگ و زیبا

590,000 تومان
این محصول یک انگشتر عقیق آبی خوشرنگ و زیباست. انگشتری تمام دستساز ساخته شده از نقره با عیار استاندارد است.

انگشتر نقره عقیق “یا علی”

790,000 تومان
انگشتر نقره عقیق “یا علی” این محصول یک انگشتر نقره عقیق آبی خوشرنگ و زیباست. انگشتری با حکاکی “یا علی”

انگشتر عقیق آبی

490,000 تومان
این محصول یک انگشتر عقیق آبی است. انگشتری با دامله تراش آبدار است. مدل رکاب آن صفوی پا اردکی است.

انگشتر عقیق آبی نقره

590,000 تومان
این محصول یک انگشتر عقیق آبی است. عقیقی خوشرنگ و زیبا با مدل رکاب صفوی . این انگشتر بصورت تمام

انگشتر عقیق آبی خوشرنگ و زیبا حکاکی “حسبی الله”

695,000 تومان
انگشتر عقیق آبی خوشرنگ و زیبا حکاکی “حسبی الله” این محصول یک انگشتر عقیق آبی است. عقیقی خوشرنگ و زیبا

انگشتر فاخر عقیق یمنی کبدی

1,350,000 تومان
عقیق کبود یمنینقش یاامیرالمومنین حیدرخط استاد رخی زادهرکاب صفوی دستساز

انگشتر عقیق خطی با حرز و تربت

695,000 تومان
توضیحات مختصر در مورد این اثر زیبا و خواص عقیق بخوانید:   گوهر عقیق زیبا و خوشرنگ زرد خطی نقش

انگشتر عقیق سبز طبیعی

750,000 تومان
خواص انگشتر عقیق سبز طبیعی: انگشتر عقیق سبز طبیعی در مقابل نور اشکالی همچون حباب یا کندوی زنبور از خود